EMAKUMEA %100ean

Aniztasuna onartzearen eta errespetatzearen aldeko eta genero-diskriminazioaren eta -estereotipoen kontrako kanpaina.

Desgaitasun fisikodun emakume edo neskatila gisa ditugun oinarrizko eskubideak aitortzen eta babesten dituzten araudiak zaintzea eta betetzea eskatzen dugu; hain zuzen ere, indarrean dagoen legedian berretsitako eta txertatutako nazioarteko adierazpenak eta hitzarmenak dira: Emakumeen aurkako Diskriminazio Modu guztiak Ezabatzeari buruzko Nazio Batuen Erakundearen Konbentzioa, 1979; Haurren Eskubideei buruzko Nazio Batuen Erakundearen Konbentzioa, 1989; Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Erakundearen Konbentzioa, 2006.

Desgaitasun fisikoa dugun emakumeok bizi dugun errealitatetik sortzen zaigu kezka hori, diskriminazioari aurre egin behar izaten baitiogu. Diskriminazio hori sortzen dute, batetik, bai gure fisikoarekiko begirunerik ezak eta bai desgaitasun-eragile diren egoerak ekiditeko jarrerarik, borondaterik eta ekintzarik ez izateak, eta bestetik, gure emakume-izaerak eta femeninoaren debaluazioak ere bai, eta, batez ere, gure gizartean bi faktore horien interakzioa gertatzeak, matxismoari eta egiturazko kapazitismoari eusten dion gizartea baita.

EMAKUMEA %100EAN

EMAKUMEA %100EAN

Gizartearen aurreiritzien aurka borrokatzen garen emakumeak gara, eta ezinbestean aldarrikatu beharra dugu duintasun eta eskubide guztiak ditugula eta errespetu osoa merezi dugula, bai gure gorputz eta buruekiko, bai gure emakume-identitatearekiko, % 100 baikara emakume.

Gure mezua argia eta zuzena da, feminista, inklusiboa, aniztasunaren aldekoa eta eraikuntza estereotipatu edo esentzialisten aurkakoa, hau da, emakumeak “zer izan behar duen, zer egin behar duen edo zer-nolako itxura izan behar duen” agintzen duten eraikuntza horien kontrakoa. Emakumeak gara izatez eta eskubidez, eta gure fisikoak ez digu horren balioa gutxitzen _eta are gutxiago ezesten_. Ez eta gizarteak emakumeari inposatu nahi dizkion rolak eta/ edo aukerak bete edo ez betetzeak ere, edozein direla ere eta datozen tokitik datozela ere.

100% MUJER
100% MUJER

Gure emakume-identitatea aldarrikatzen dugu

WEBGUNERA JOAN

EMAKUMEA %100ean

Aniztasuna onartzearen eta errespetatzearen aldeko eta genero-diskriminazioaren eta -estereotipoen kontrako kanpaina.

Desgaitasun fisikodun emakume edo neskatila gisa ditugun oinarrizko eskubideak aitortzen eta babesten dituzten araudiak zaintzea eta betetzea eskatzen dugu; hain zuzen ere, indarrean dagoen legedian berretsitako eta txertatutako nazioarteko adierazpenak eta hitzarmenak dira: Emakumeen aurkako Diskriminazio Modu guztiak Ezabatzeari buruzko Nazio Batuen Erakundearen Konbentzioa, 1979; Haurren Eskubideei buruzko Nazio Batuen Erakundearen Konbentzioa, 1989; Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Erakundearen Konbentzioa, 2006.

Desgaitasun fisikoa dugun emakumeok bizi dugun errealitatetik sortzen zaigu kezka hori, diskriminazioari aurre egin behar izaten baitiogu. Diskriminazio hori sortzen dute, batetik, bai gure fisikoarekiko begirunerik ezak eta bai desgaitasun-eragile diren egoerak ekiditeko jarrerarik, borondaterik eta ekintzarik ez izateak, eta bestetik, gure emakume-izaerak eta femeninoaren debaluazioak ere bai, eta, batez ere, gure gizartean bi faktore horien interakzioa gertatzeak, matxismoari eta egiturazko kapazitismoari eusten dion gizartea baita.

EMAKUMEA %100EAN

EMAKUMEA %100EAN

Gizartearen aurreiritzien aurka borrokatzen garen emakumeak gara, eta ezinbestean aldarrikatu beharra dugu duintasun eta eskubide guztiak ditugula eta errespetu osoa merezi dugula, bai gure gorputz eta buruekiko, bai gure emakume-identitatearekiko, % 100 baikara emakume.

Gure mezua argia eta zuzena da, feminista, inklusiboa, aniztasunaren aldekoa eta eraikuntza estereotipatu edo esentzialisten aurkakoa, hau da, emakumeak “zer izan behar duen, zer egin behar duen edo zer-nolako itxura izan behar duen” agintzen duten eraikuntza horien kontrakoa. Emakumeak gara izatez eta eskubidez, eta gure fisikoak ez digu horren balioa gutxitzen _eta are gutxiago ezesten_. Ez eta gizarteak emakumeari inposatu nahi dizkion rolak eta/ edo aukerak bete edo ez betetzeak ere, edozein direla ere eta datozen tokitik datozela ere.

100% MUJER
100% MUJER

Gure emakume-identitatea aldarrikatzen dugu

WEBGUNERA JOAN