Izaki sexuatuak, askotarikoaketa harrotasunez beteak

Desgaitasuna dugun LGTB+ pertsonok agerian eta ahaldunduta egoteko harrotasuna aldarrikatzen dugu.

Ekainaren 28a nazioartean hautatutako data da LGTB+ kolektiboen borroka soziala eta politikoa gogorarazteko, ohoratzeko eta ikusgai jartzeko,askatasunaren eta aniztasun sexualaren errespetuaren eta ikusgarritasunaren alde. Horregatik, eginaren eginezek, desgaitasun fisikoak dituzten pertsonen Arabako elkarteak, desgaitasun fisikoa / dibertsitate funtzionala dutenpertsonen giza eskubideenalde borrokatzen duen heinean,

HAU ADIERAZTEN DU:

Desgaitasun fisikoa / dibertsitate funtzionala dugunok izaki sexuatuak gara, eta sexualki anitzak,munduko gainerako pertsonen antzera eta prebalentziaberarekin.

Sexu-orientazioa, -identitatea eta -adierazpena gure bizitzaren parte da, desgaitasuna dugun pertsonok ere maitatzendugu, desirak ditugueta bizitza afektibo eta sexualean askatasunez parte hartu nahi dugu,estereotipo diskriminatzaileetan oinarritutako bazterkeriarik gabe.

Ekainaren 28 honetan pertsona guztiak izaki sexuatuak garela aintzat hartzeaeta baloratzeaeskatzen dugu, salbuespenik gabe. Desgaitasun fisikoa / dibertsitate funtzionaladugunok –izaki sexuatuak, askotarikoaketa harrotasunez beteak–ikusgai egotekoeta gure burua modu horretanadierazteko eskubidea daukagu, bai eta gure sexu-dimentsioa errespetatu, aintzat hartu eta askatasunez garatzeko beharrezkoak diren baliabideak izateko ere.

Guztion aniztasunak ez badu harrotasunaren eguneanlekurik,ez dago egun hori ospatzeko eta aldarrikatzeko arrazoirik. Horregatik, beharrezkoa da desgaitasun fisikoa/dibertsitate funtzionala duten pertsonek eta LGBT+ komunitateko pertsonek konpromisoz etabatera lan egitea. Soilik erahorretan lortuko duguherritarren parte baten errealitatea eta duintasuna ezkutatzen eta ukatzen duten mito eta aurreiritziei aurre egitea, eta horrela lortuko dugu sexu aniztasunaren adierazpen guztiak errespetatzea eta aintzat hartzeaere.

Desgaitasuna duten pertsonek eta LGTB+ erakundeenmugimendu sozialek bat egin behar dugu gure eskubideak babestu eta sustatzeko;izan ere, tamalez, diskriminazioak, bereizkeriak eta gorroto-delituek elkartzengaituzte. Gure gizarte-mugimenduak direla eta, elkar ulertu beharko genuke, gizartearen parte garen aldetik. Gorroto-delituak gelditu behar ditugu, guzti-guztiak.

Dibertsitate sexualekoadierazpen guztiak errespetueta baloratu daitezen.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko ekainaren 28an.

Izaki sexuatuak, askotarikoaketa harrotasunez beteak

Desgaitasuna dugun LGTB+ pertsonok agerian eta ahaldunduta egoteko harrotasuna aldarrikatzen dugu.

Ekainaren 28a nazioartean hautatutako data da LGTB+ kolektiboen borroka soziala eta politikoa gogorarazteko, ohoratzeko eta ikusgai jartzeko,askatasunaren eta aniztasun sexualaren errespetuaren eta ikusgarritasunaren alde. Horregatik, eginaren eginezek, desgaitasun fisikoak dituzten pertsonen Arabako elkarteak, desgaitasun fisikoa / dibertsitate funtzionala dutenpertsonen giza eskubideenalde borrokatzen duen heinean,

HAU ADIERAZTEN DU:

Desgaitasun fisikoa / dibertsitate funtzionala dugunok izaki sexuatuak gara, eta sexualki anitzak,munduko gainerako pertsonen antzera eta prebalentziaberarekin.

Sexu-orientazioa, -identitatea eta -adierazpena gure bizitzaren parte da, desgaitasuna dugun pertsonok ere maitatzendugu, desirak ditugueta bizitza afektibo eta sexualean askatasunez parte hartu nahi dugu,estereotipo diskriminatzaileetan oinarritutako bazterkeriarik gabe.

Ekainaren 28 honetan pertsona guztiak izaki sexuatuak garela aintzat hartzeaeta baloratzeaeskatzen dugu, salbuespenik gabe. Desgaitasun fisikoa / dibertsitate funtzionaladugunok –izaki sexuatuak, askotarikoaketa harrotasunez beteak–ikusgai egotekoeta gure burua modu horretanadierazteko eskubidea daukagu, bai eta gure sexu-dimentsioa errespetatu, aintzat hartu eta askatasunez garatzeko beharrezkoak diren baliabideak izateko ere.

Guztion aniztasunak ez badu harrotasunaren eguneanlekurik,ez dago egun hori ospatzeko eta aldarrikatzeko arrazoirik. Horregatik, beharrezkoa da desgaitasun fisikoa/dibertsitate funtzionala duten pertsonek eta LGBT+ komunitateko pertsonek konpromisoz etabatera lan egitea. Soilik erahorretan lortuko duguherritarren parte baten errealitatea eta duintasuna ezkutatzen eta ukatzen duten mito eta aurreiritziei aurre egitea, eta horrela lortuko dugu sexu aniztasunaren adierazpen guztiak errespetatzea eta aintzat hartzeaere.

Desgaitasuna duten pertsonek eta LGTB+ erakundeenmugimendu sozialek bat egin behar dugu gure eskubideak babestu eta sustatzeko;izan ere, tamalez, diskriminazioak, bereizkeriak eta gorroto-delituek elkartzengaituzte. Gure gizarte-mugimenduak direla eta, elkar ulertu beharko genuke, gizartearen parte garen aldetik. Gorroto-delituak gelditu behar ditugu, guzti-guztiak.

Dibertsitate sexualekoadierazpen guztiak errespetueta baloratu daitezen.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko ekainaren 28an.

Komentario bat idatzi

Komentario bat idatzi