Osasuna

Ahalik eta osasun-maila handienaz gozatzeko eskubidea dugu denok, desgaitasunen bat izateagatik inolako diskriminaziorik jasan gabe, eta bermatu egin behar zaigu arreta mediko egoki, onargarri, irisgarri eta kalitate onekoa izatea. Horretarako, baldintza eta neurri hauek ezinbestekoak dira:

  • Bermatu egin behar da herritarrek laguntza-produktu egokiak izatea, etengabe egokituak, bai premietara (aldatuz doazen heinean) eta bai teknologia-aurrerapenetara.
  • Bermatu egin behar dira «arlo soziosanitario» delakoaren garapena eta gaixotasun kronikoei arreta ematea.
  • Bermatu egin behar da osasun-zentroek, ospitaleek eta osasun-sistemako gainerako eremuek irisgarritasun unibertsalerako baldintzak betetzen dituztela.

Osasuna

Ahalik eta osasun-maila handienaz gozatzeko eskubidea dugu denok, desgaitasunen bat izateagatik inolako diskriminaziorik jasan gabe, eta bermatu egin behar zaigu arreta mediko egoki, onargarri, irisgarri eta kalitate onekoa izatea. Horretarako, baldintza eta neurri hauek ezinbestekoak dira:

  • Bermatu egin behar da herritarrek laguntza-produktu egokiak izatea, etengabe egokituak, bai premietara (aldatuz doazen heinean) eta bai teknologia-aurrerapenetara.
  • Bermatu egin behar dira «arlo soziosanitario» delakoaren garapena eta gaixotasun kronikoei arreta ematea.
  • Bermatu egin behar da osasun-zentroek, ospitaleek eta osasun-sistemako gainerako eremuek irisgarritasun unibertsalerako baldintzak betetzen dituztela.