Komunikazioa

Eginaren Eginez elkarte aldarrikatzaile bat da. Eskubide sozialak urratzen direneko egoerak salatzen ditu, eta desgaitasun fisiko, motor eta/edo organikoren bat duten pertsonen aukerak besteenekin parekatzearen alde borrokatzen da.

Helburu nagusietako bat sentsibilizazioa du, ahalik eta jende gehien sentsibilizatzea gizarte-inklusiorako dauden oztopo eta zailtasunez, eta, zehazki, herritarrengana iristea eta dibertsitate funtzionala duten pertsonek beren kontra duten desparekotasun-egoera ikusaraztea.

HELBURUAK

 • Araban dibertsitate funtzionala duten herritarrak ikusaraztea eta inguruneak gaitasunak galarazten dizkietela-eta oraindik ere bizi behar duten diskriminazio-egoera jendarteratzea.
 • Irisgarritasunik eza dela-eta zer bazterkeria-arazo dauden eta irtenbideak zein izan daitezkeen herritarrei jakitera ematea. Hainbat eremutan jardun nahi da: eremu digital edo birtualean, ikus-entzunezkoen eremuan eta eremu errealean.
 • Herritarrei parte hartzeko aukera eta horretarako baliabideak ematea: eztabaida-foroa, elkarrekintza, bloga, eranskailuak jartzea… Helburua elkartasun- eta justizia-balioak sustatzea da.
 • Mezuaren bidez errespetua sortzea, herritarren artean eztabaida eta elkarrizketa, gogoeta eta informazioa sustatuz.
 • Ahalik eta herritar gehienengana iristea, sare sozialen bidez, eta herritarrok herritartasun aktiboa egin dezagun bultzatzea eta formakuntza sustatzea, gizartearen eraikuntzan eskubide osoko subjektu izan gaitezen.

EKINTZAK

 • Kanpaina eta blog hauekin jarraitzea:
 • Webgune berria kudeatzea, ahalik eta jende gehien sentsibilizatzeko, sare sozialak eta teknologia berriak erabiliz; herritarrok herritartasun aktiboa egin dezagun bultzatzea eta formakuntza sustatzea, gizartearen eraikuntzan eskubide osoko subjektu izan gaitezen; eta herritarrei parte hartzeko aukera eta horretarako baliabideak ematea: eztabaida-foroa, elkarrekintza, bloga, eranskailuak jartzea… Helburua elkartasun- eta justizia-balioak sustatzea da.
 • Elkartearen webgunearen eta sare sozialen erabilera optimizatzea, gure ikuspegia eta jarduerak ahalik ondoen helarazteko, herritarrei, oro har, eta kolektiboari, bereziki.
 • Eginaren Eginez aldian-aldian modu sistematizatuan hedabideetan ager dadin sustatzea (egunkarietako solasaldietan, iritzi-artikuluetan…), eta ekimen nahiz ekintzen berri emateko ohiko presentzia izaten jarraitzea.
 • Gaurkotasun-gai zehatzei buruzko hitzaldi informatibo eta partaidetzazkoak prestatu eta egitea, oro har herritarrentzako.
 • Informazio-orriak argitaratzea.

Komunikazioa

Eginaren Eginez elkarte aldarrikatzaile bat da. Eskubide sozialak urratzen direneko egoerak salatzen ditu, eta desgaitasun fisiko, motor eta/edo organikoren bat duten pertsonen aukerak besteenekin parekatzearen alde borrokatzen da.

Helburu nagusietako bat sentsibilizazioa du, ahalik eta jende gehien sentsibilizatzea gizarte-inklusiorako dauden oztopo eta zailtasunez, eta, zehazki, herritarrengana iristea eta dibertsitate funtzionala duten pertsonek beren kontra duten desparekotasun-egoera ikusaraztea.

HELBURUAK

 • Araban dibertsitate funtzionala duten herritarrak ikusaraztea eta inguruneak gaitasunak galarazten dizkietela-eta oraindik ere bizi behar duten diskriminazio-egoera jendarteratzea.
 • Irisgarritasunik eza dela-eta zer bazterkeria-arazo dauden eta irtenbideak zein izan daitezkeen herritarrei jakitera ematea. Hainbat eremutan jardun nahi da: eremu digital edo birtualean, ikus-entzunezkoen eremuan eta eremu errealean.
 • Herritarrei parte hartzeko aukera eta horretarako baliabideak ematea: eztabaida-foroa, elkarrekintza, bloga, eranskailuak jartzea… Helburua elkartasun- eta justizia-balioak sustatzea da.
 • Mezuaren bidez errespetua sortzea, herritarren artean eztabaida eta elkarrizketa, gogoeta eta informazioa sustatuz.
 • Ahalik eta herritar gehienengana iristea, sare sozialen bidez, eta herritarrok herritartasun aktiboa egin dezagun bultzatzea eta formakuntza sustatzea, gizartearen eraikuntzan eskubide osoko subjektu izan gaitezen.

EKINTZAK

 • Kanpaina eta blog hauekin jarraitzea:
 • Webgune berria kudeatzea, ahalik eta jende gehien sentsibilizatzeko, sare sozialak eta teknologia berriak erabiliz; herritarrok herritartasun aktiboa egin dezagun bultzatzea eta formakuntza sustatzea, gizartearen eraikuntzan eskubide osoko subjektu izan gaitezen; eta herritarrei parte hartzeko aukera eta horretarako baliabideak ematea: eztabaida-foroa, elkarrekintza, bloga, eranskailuak jartzea… Helburua elkartasun- eta justizia-balioak sustatzea da.
 • Elkartearen webgunearen eta sare sozialen erabilera optimizatzea, gure ikuspegia eta jarduerak ahalik ondoen helarazteko, herritarrei, oro har, eta kolektiboari, bereziki.
 • Eginaren Eginez aldian-aldian modu sistematizatuan hedabideetan ager dadin sustatzea (egunkarietako solasaldietan, iritzi-artikuluetan…), eta ekimen nahiz ekintzen berri emateko ohiko presentzia izaten jarraitzea.
 • Gaurkotasun-gai zehatzei buruzko hitzaldi informatibo eta partaidetzazkoak prestatu eta egitea, oro har herritarrentzako.
 • Informazio-orriak argitaratzea.